короновирусMart ayın 17-sindän beeri Moldovada 60 günä hatalı durum haberlendi. Moldovanın başı İ.Dodon urguladı, ani bu en çok nekadar var nasıl hatalı durum rejimı sürtsün. Bu vakıdın içindä kuvetlär savaşacȇklar lääzımnı işleri yapmaa ki koronavirus ilerlämesin.

HATALI DURUMUN ZAANINDA:

Kalabalık olaylar diil lääzım geçirilsinnär;

İnsannar taa çok zaman evlerindä bulunsunnar lääzım;

İnsannar, angıları aşırı devletlerdän geldilär, mutlaka aylä dortorlarına haber versinnär hem iki afta izoläţiyada bulunsunnar lääzım;

63 yaştan taa büük yaşayannar insan aarasına diil lääzım çıksınnar, çünkü onnar risk gruppasında bulunȇrlar;

Uşaklar hem gençlär parklarda, oyun meydannarında diil lääzım vakıtlarını geçirsinnär;

Kurumnarın, tükennerin öndercileri, işçilerinä koronavirustan koorunmak için hem dezinfekţiya yapmak için maasuz tertipleri alsınnar lääzım.

Onnar, kim karantin hem koronavirusun daalmaması için profilaktika kurallarını kullanmayacȇklar, cȇza kabledeceklär.

Maria KASIM.