Evropa devletlerin aarasında en çok koronavirus olayı İtaliayada sayıya konuldu. Burada bu dertlän ulaşan insannarın sayısı artık 40 bindän zeedä oldu. İtaliaynın kuvetleri virus daalmasın deyni sert karantin kuralları giriştirdi, angılarını herbir yaşayan mutlaka baksın hem esaba alsın lääzım. İnsannarın yok hakları evlerindän çıkmaa. Neylän zanaatlanȇrlar insannar bulunarak evlerindä annattı Moldovanın vatandaşı, angısı şindiki zaman Milan kasabasında bulunȇr Liliya Tiçek.

“Milanda şindi herbiri saalıını koorumaa savaşȇr. Ama insannar daarsımasınnar deyni keeflerini kaldırmak için türlü işlär düşünerlär. Herbiri yapılan imekleri patredä çıkarıp, internetta paylaşȇr. Yaşayannar, vakıtları taa tez geçsin deyni, türlü kreativ zanaatları düşünerlär. Çünkü evdä vakıt pek oya geçeer”, - annattı Liliya.

İnsannar kendi sıradan yaşamaklarını özledilär, açan onnar evlerindän çıkardılar, işä gidärdilär, sokaklarda, parklarda gezinärdilär. Evdä durmaa daarsıdılar artık, ama hep okadar bu durumda da kendileri için türlü çıkışları bulȇrlar, - urgulȇr Moldovanın vatandaşı Liliya. O kendisi alışık sportlan zanaatlanmaa. Karantinda sport salonuna elbetki gidämeer. Sevgili zanaatından atılmamaa deyni bir çıkış buldu – evin 8 katına yayan çıkȇr sora da ineer.

İtaliyanın yaşayannarı biri-birinä destek olmaa deyni balkonnarında mini konţertları geçirerlar. Burada artık “Balkon türkücüleri” terminı peydalandı.

“Balkon türkücülerin repertuarı ii. Sadece düşününz nasıl bu, açan sän hem seninnän birliktä bütün kasaba çalȇr İtaliyanın en anılmış türkülerini. İnsannar flȇşmobları geçirerlär: hepsi balkonnara çıkıp şamarlarını düyerlär, ki doktorlara kendi şükürlüünü açıklamaa. Ama yaşamak ilerleer. Kim sa panikaya düşeer, başkaları sa umutlanȇr, ani hepsi ii olacȇk. Bän sa kendim için aldım kararı karantin kurallarından atılmamaa, bu dertlän ulaşmamaa deyni kuvedimä görä herbir işi yapmaa”, - annadȇr Liliya.

İtaliyada kuvetlär karantini çiçek ayın üçünä kadar haberledilär. Ama göreräk nekadar insan bu dertlän ulaştı hem hergün hep taa ulaşȇr, artık belli, ani karantin zamanı taa sürtecek, urguladı Liliya Tiçek.

Nadejda KUUJUKJU.