Gagauz Erindä bu yıl Hederlez milli yortusu geçirilmeyecek. O her yıl hederlez ayın 6-sında nışannanȇr. Bundan kaarä, kirez ayın 13-ündä regionda Gagauzların  dünnä kongresini geçirmää plana koyulduydu. Ama o taa geç zamana atılȇr. Öndercilär bekleyeceklär nezaman bu olayın geçirilmesi için taa uygun bir zaman olacȇk.  Şindi bütün kuvet doorudulu koronavirusun daalmasına kaarşı koymaa deyni, urguladı başkan İ.Vlah. O söledi, ani insannarın saalıklı olması en önemli. Hatalı durum Moldovada hederlez ayın 15-nä kadar haberlendi.

Alexandra ÇOBAN.